Allround Office

Cradle2Cradle

Cradle2Cradle
Wat is het Cradle to Cradle principe?

De kern van Cradle to Cradle principe ligt in het concept; afval is voedsel. Alle gebruikte materialen zouden na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Hierbij zou geen kwaliteitsverlies mogen zijn en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn. Deze kringloop is dan compleet.... en afval is voedsel.


Meer informatie! zie onderstaande link.Downloads/links:

Cradle2Cradle